Acupunctuur & Shiatsu Praktijk Leda

"The greatest wealth is your Health"

Cosmetische Acupunctuur

Acupunctuur

Tarief:

Per consult: € 45


Shiatsu


Tarief: 

Per 45 minuten € 45

Per 50 minuten € 50

Per 60 minuten € 60


Geef aan bij de reservering welke optie u kiest. 

Cosmetisch Acupunctuur


Tarief: 

Per behandeling € 80


(Cosmetisch Acupunctuur komt niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar)


Vergoeding:
De meeste zorg verzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten, afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering. Voor de aanvullende verzekering geldt niet het eigen risico. Om eventuele teleurstelling te voorkomen is het altijd verstandig om van te voren contact op te nemen met uw zorg verzekeraar. Er is wel een maximum bedrag dat ze per keer/per jaar vergoeden. U kunt ook kijken op Zorwijzer. nl. Een verwijzing van uw huisarts is niet noodzakelijk. Wel is het raadzaam eerst uw huisarts te raadplegen. 

Heeft u vragen dan kunt u mij gerust bellen of mailen.

Algemene Voorwaarden

Verhinderd?
Bel tijdig ( liefst 24 uur van tevoren) om een afspraak te annuleren. Als je zonder gegronde reden niet op je afspraak komt, wordt de behandeling alsnog in rekening gebracht.

Bij langdurige afwezigheid
U kunt terecht bij mijn collega Shiatsu Therapeut;
Carla van der Zwaard
Baanvak 81, 1431 LH  Aalsmeer
Tel:06-30074482
e-mail: carlavdzwa[email protected]
Zonder schriftelijke toestemming van de client worden er geen dossiers overgedragen aan waarnemers.

Ik voldoe aan de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillenzorg) ik ben aangesloten via de N.V.S.T. bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris (Quasir) en geschillencomissie "Stichting zorggeschil".
Vanuit de Zhong ben ik aangesloten bij "KAB" (Koepel Alternatieve Behandelwijzen)

Klacht & Tuchtrecht
Wat te doen bij een Klacht?

U kunt in gesprek gaan met mij (de behandelaar). Komen wij er samen niet uit, kunt u terecht bij mijn beroepsvereniging N.V.S.T. (www.nvst.nl)
Een klachtenfunctionaris wordt aan u toegewezen. U kunt terecht bij een geschilleninstantie.
Via RBCZ ben ik aangesloten bij de stichting TCZ (Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Zo kunt u terecht bij een tuchtrechter. Als laatste kunt u naar de rechter.
Klacht 

Op grond van WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst):
- ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
Bewaar termijn van dossiers is 15 jaar na de laatste behandeling. Client heeft recht op inzage in zijn dossier.
-Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijke geregeld medisch beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht.
-Toestemming behandeling van minderjarige kinderen. Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar is toestemming van beide ouders (of voogden) verplicht. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft.


UA-113507456-1